fotopavouk.cz - vlákno bludné
Pavouček
Na své Cestě bludné pavoučí čas od času popadnu některou ze svých fotek nebo třeba i básničku a nasypu to vše do nedočkavé obálky nebo třeba pomačkaným rezavým trychtýřem kamsi mezi fujavici větráčků mého vrnícího počítače...
...toto vlákno je tedy o mých zbloudilých výtvorech kdesi v soutěžích, na výstavách, v knížkách i jinde.Výstavy:

Okouzlení, expedice na půdu - ve dnech 10.srpna až 30.září 2013 byla v plzeňském Muzeu loutek
výstava loutek a také mých fotografií, které vznikly na kurzech volarských v letech 2009 až 2012.

Čerti, vodníci a podvodníci - výstava loutek z řezbářských kurzů ve Volarech z let 1994 - 2001
proběhla v březnu v prachatickém a od května do září 2002 ve volarském muzeu. Tuto výstavu
doprovázely také moje fotografie z řezbářských kurzů.


Knížky a časopisy:

K výročí vzniku šumavského parku vychází v roce 2021 publikace Národní park Šumava 30 let,
naleznete v ní i mé fotky z blokády v Trojmezenském pralese v roce 1999.
Tyto obrázky využila i Česká televize ve dvou dílech pořadu Nedej se - Hrdinové pralesa (13.12.2020)
a 30 let neklidu (24.10.2021).

V prosinci roku 2017 vyšla v Nakladatelství Stehlík kniha Šumava domovem, která nabízí pohledy
sedmatřiceti obyvatel Šumavy na soužití člověka s místní přírodou a ve které naleznete také
nemálo fotografií. Jsem jedním z autorů.

V dubnu roku 2013 vydal Ivoš Stehlík knížku svých krátkých zamyšlení nad základními věcmi člověka
Naplavené dříví, kterou doprovází mé fotografie různých dřevěných výtvorů z dílny autora.

Jednotlivé fotografie byly zveřejněny v časopisech Sedmá generace, Šumava, MyšMaš Gazeta, Vesmír,
Photo life a v knížce Divočina - příroda, duše, jazyk editora Jiřího Zemánka, kterou vydalo roku 2003
nakladatelství Kant.

Fotografie z řezbářských kurzů doprovázejí knížku Sjezd vodníků na Soumarském mostě, kterou napsal
spolu s účastníky a lektory kurzu Ivoš Stehlík a vydal ve svém nakladatelství v roce 2000.


Soutěže:

Fotografická soutěž Doteky ŽIVOTAběhu, pořádaná o.s. Pod povrchem v Prachaticích
2011 - 2.ročník
- 3.místo v tématu Paměť Prachaticka aneb zapomenuté kouty
2010 - 1.ročník
- 1.místo v tématu Paměť krajiny aneb místa s neobyčejným géniem loci
- 3.místo v tématu Mikrokosmos

2010 - fotografická soutěž Torza jsou krásná, pořádaná Sdružením pro záchranu prostředí Calla
- fotografie ze Šumavy se dostala do užšího výběru

2003 a 2007 - 23 a 27.ročník Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie ve Svitavách
2007 - 10.ročník soutěže Amatérská fotografie Plzeň
- vystaveny jednotlivé fotografie

2002 - 5.ročník soutěže Amatérská fotografie Plzeň
- čestné uznání v kategorii Loutky - Divadlo za fotografie Vodník a jeho necky a Řezbářský kurz Volary 2001

1984 - Trapsavec, 10.ročník literární soutěže trampské a tulácké
- 4.místo v kategorii poezie začátečníků za básničku Zákaz vzpomínání


....zpátky na začátek stránky
....zpátky na předchozí stránku
....zpátky na fotopavouk.cz