fotopavouk.cz - básničky


Být větrem

být větrem
hrát si se stébly pastvin
hnát se úbočími hor
a stoupat ke slunci

být větrem
hrát si se stébly vlásků
vát úbočími těl
sestoupit k dívkám

být větrem
přinášet déšť loukám
pak ustoupit paprskům
a s nimi
vysoušet stéblům
kapku po kapce

být větrem
přinášet déšť dívkám
pak ustoupit tichu
a s ním
vysoušet stéblům
kapku po kapce

být větrem
hrát si s bleskem
kdo tam bude dřív
hrát si s ohněm
kdo tam bude dřív
hrát si s touhou

být větrem
a nebát se být
uragánem
fouknout dívkám
fouknout nebi
pod sukně

být větrem
podívat se do očí
soumraku
dívkám
tichu
ohni
snu

být větrem


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2011

....zpátky na začátek básničky
....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz