Česká vysočina
Česká vysočina
2003-09-121-3024-22
2003-09-121-3024-22
Krkonoše - září 2003