fotopavouk.cz - licence
pavouček
LICENCE PRO FOTOGRAFIE
licence-fotografie
Není-li uvedeno jinak, pak mé fotografie i fotografie ostatních autorů na webu fotopavouk.cz
podléhají licenci © copyright - všechna práva vyhrazena.

Pokud je to u konkrétních mých fotografií uvedeno, pak podléhají licenci
(cc) Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
CC BY-NC-ND
Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte, 4.0 Mezinárodní
Po otevření předešlého odkazu si lze přečíst podrobné informace o uvedené licenci.

Co to pro Vás znamená ?
→ Mé fotografie můžete kopírovat, stahovat, sdílet.
→ Ve všech případech je třeba uvést autora: Petr „Pavouk“ Hajner
→ Mé fotografie nesmíte jakkoli upravovat.
→ Mé fotografie nesmíte využít pro komerční účely.
→ Pokud mé fotografie použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit
pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

→ Na mých fotografiích mohou být zobrazeny žijící či případně nedávno zemřelé fyzické osoby.
Užití takových fotografií je omezeno zákony na ochranu osobnosti, bez ohledu na autorskoprávní
status příslušného díla (v ČR jde zejména o tuto část Občanského zákoníku).
Chcete-li využít takové fotografie, kontaktujte mne.

Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
→ Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
→ Autorova osobnostní práva.
→ Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití,
jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 se vztahuje pouze na mé fotografie,
které jsou označeny dvěma písmeny  „c“ v závorce - (cc).
Všechny ostatní fotografie na tomto webu podléhají licenci © copyright - všechna práva vyhrazena.


LICENCE PRO BÁSNIČKY
licence-básničky
Mé básničky na webu fotopavouk.cz podléhají licenci
(cc) Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
CC BY-NC-ND
Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte, 4.0 Mezinárodní
Po otevření předešlého odkazu si lze přečíst podrobné informace o uvedené licenci.

Co to pro Vás znamená ?
→ Mé básničky můžete kopírovat, stahovat, sdílet.
→ Ve všech případech je třeba uvést autora: Petr „Pavouk“ Hajner
→ Mé básničky nesmíte jakkoli upravovat.
→ Mé básničky nesmíte využít pro komerční účely.
→ Pokud mé básničky použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit
pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
→ Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
→ Autorova osobnostní práva.
→ Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití,
jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.


Máte-li zájem o využití mých fotografií v lepším rozlišení nebo o využití mých fotografií a básniček
mimo rámec zde uvedených licencí, ozvěte se mi prosím.

Petr „Pavouk“ Hajner 2017