Česká vysočina
Česká vysočina
1999-01-043-4451-10
1999-01-043-4451-10
Šumava, Vltava - leden 1999