fotopavouk.cz - básničky


Tvůj tep

prozraď
marioneto tichá
loutko
panenská
když políbím tě
obživneš mi?
budeš má?
ucítím snad
tep
tvých provázků?


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2020

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz