fotopavouk.cz - básničky


Třpyt

ona stále hledá
nalézá
místa
kde se slunce vrací
místa slunovratná

on už jen bloudí
nalézá
místa
kde se prázdno vrací
místa flaškovratná

jen někdy zahlédne
třpyt slunce
v lahvi poloprázdné
třpyt slunce
v očích poloplných

to není málo


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2023

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz