fotopavouk.cz - básničky


Řezbářky

jsem fotografem
retušuji šrámy
krásným řezbářkám

retušuji odlesky slunce
na ostří dlát
i v očích

někdy se mi zdá
že mohu
retušovat jen tak
prstem
na té nekončící mapě
nekončící cesty
k srdci


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2015

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz