fotopavouk.cz - básničky


Restarty

tajemné řezbářky pokryty pylem
snad zahaleny v dýmu plamenném
vydlabou restarty v mém srdci zjihlém
bouřlivé tepny v těle kamenném


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2019

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz