fotopavouk.cz - básničky


Odraz hvězd

Zeptej se těch, kteří vědí,
že hvězdy se v nebi neodráží.
Oni poví
o vysokých šedých horách
se spoustou štítů...

Kolikrát kdo hledal chrpu mezi kameny
a kdo z nás krvácí
bez růží a trnů jejich v ideálech.
A oni poví
o kosmických letech,
které nikdy nepochopí...

Komu se zdá Země těsná
a kdo by chtěl víc žít ?
A oni poví,
že člověk stále zadlužen je
a stále z hříchu zrozen...
A oni poví,
vstaň, ber svůj dům a víru,
vstaň s námi, ne víc.

Ptala ses těch, kdo věděli,
kdy se hvězdy na nebi odrážely
kdy hvězdy pod námi ležely.
Pan Život nás vodí za nos,
nebo ke štěstí a lásce
jen občas slzíme
a říkáme si
Nevadí...


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 1984

....zpátky na začátek básničky
....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz