fotopavouk.cz - básničky


Na šňůrce

hlavička na šňůrce
odkývám cokoli
odkroutím trest
skloním se před čímsi
pozdvihnu k větru

oči mé na šňůrce
koulím jak dovedu
přihmouřím k polibku
zamrkám šibalsky
pak víka sklapnu

ručičky na šňůrce
podrbu za uchem
pohladím vlásky
pozvednu k souhlasu
ukážu směr

zadeček na šnůrce
ukloním potlesku
našpulím kopanci
a poté v pozoru
lehce si prdnu

ocásek na šňůrce
zavrtím ocáskem
otočím za tebou
šťastnou tě udělám
pak zase zvadnu

kolena na šňůrce
nakročím dopředu
pokleknu před králi
a poté s odvahou
zdolám svou horu

srdce mé na šňůrce
lehce se rozbuší
tluče i pro tebe
utichá ze strachu
rachotí z lásky

duše má na šňůrce
oddaná loutkáři
tam někde nahoře
ukryta v truhličce
tam kdesi dole

rolničky nenosím
jak rád bych
zacinkal
úsměv tvůj zažehl
pohádky konec


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2020

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz