fotopavouk.cz - básničky


Leze

tři šedé vlasy dědy nicvěda
a stejně na mne jaro leze


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 2023

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz