fotopavouk.cz - básničky


Hřbitov

Šedé zákoutí
vyvanulých pachů
dodává mrtvolám
dodává skvost.
Já rychle utíkám,
jsem tu jen host.

Zakryti květinami,
i oni
rádi se smáli,
smrti se báli.
A nyní v rozkladu
zvedli mi náladu.


(cc) Petr „Pavouk“ Hajner 1982 a 1998

....zpátky na fotopavouk.cz / básničky
....zpátky na fotopavouk.cz